Vytrhnime slovenskú mládež z osídiel rozvratu a vráťme jej hrdosť!

LM (2)

Sloveni, Slovenky!

Náš národ sa nenachádza v príliš dobrej situácii. Nedá sa to nazvať inak, ako doba úpadku a rozvratu spoločnosti. Tento úpadok naberá na intenzite a určitá skupina osôb chce zo sŕdc národov postupne povytrhávať hodnoty, za ktoré bojovali a umierali naši predkovia. Sú to hlavne hodnoty ako národná identita, úcta a viera v Boha, ktoré by svetovládcovia najradšej úplne vymazali a pretvorili národy prostredníctvom liberálnej politiky a riadenej migrácie v beztvárnu, zmiešanú a ľahko manipulovateľnú masu bez cti a hrdosti. To je ich cieľom! Preto prostredníctvom médií, kultúry, umenia, literatúry a ďalších prostriedkov pretláčajú svoju zhubnú, škodlivú neomarxistickú ideológiu, ktorej cieľom je skaziť a rozvrátiť hodnoty u veľkej časti populácie. Skutočné hodnoty postupne nahrádzajú deštruktívnymi.

Nie nadarmo sa hovorí, že tolerancia je matkou apatie a úpadku. Pomocou falošnej tolerancie a liberalizmu chcú elity spôsobiť postupný chaos a rozklad identity národa. Tento všemožný rozklad môžeme badať na viacerých miestach. Namiesto vlastenectva je pretláčaný konzumný materializmus, namiesto tradičnej rodiny je propagovaná deviantná sodomia a namiesto disciplíny je hlavne mládeži kázané, že správny je na národnú identitu útočiaci kozmopolitizmus.

Spomenul som mládež, pretože hlavne na ňu je tento útok vedený. Mládež je budúcnosťou národa a akú si budúcnosť spraví, tak takú bude mať. Treba v nej pestovať tisícročné hodnoty našich predkov a ukázať im správnu cestu, pretože súčasný úpadok neprináša žiadnu perspektívu. S ľuďmi, ktorí v sebe nemajú žiadnu česť a hrdosť sa manipuluje veľmi jednoducho. A práve preto musíme vzdorovať a vytrvať v našom boji a oslobodiť slovenskú mládež z poroby.

Ľudová Mládež je alternatívou pre mladých ľudí, ktorí chcú na sebe pracovať a utvrdzovať sa v láske k svojej otčine. Je na čase vystúpiť z radu slepo blúdiacich konzumentov, zvoliť si tú správnu stranu a ísť v odkaze našich predkov. Preto na chvíľu zastaňme a zamyslime sa nad stále aktuálnymi slovami pána prezidenta Tisa: “Vráťte ideálom našu mládež. Ideály tieto sú: verím v  Boha a verím v duchovné hodnoty, verím v autoritu ako potrebný princíp spoločenskej organizácie slovenskej a verím v kresťanskú nerozlučne jednotnú rodinu slovenskú, z ktorej má vychádzať zdravá mládež. Sú to štyri hlavné ideály, na ktorých sa má budovať charakter novej nádejnej mládeže slovenskej. Ostaneme verní týmto ideálom.„

Michal Haviar

Člen Ľudovej mládeže Bratislava

Rádio Naše Slovensko
Ľudová strana Naše Slovensko