Vyhlásenie Ľudovej mládeže k aktuálnej situácii na národnej scéne

Vzhľadom k odchodu niektorých predstaviteľov ĽS Naše Slovensko a ich snahe o založenie novej politickej strany sme nútení zaujať nasledujúce stanovisko.

Ľudová mládež bola, je a aj bude mládežníckou organizáciou ĽS Naše Slovensko. Pevne stojí za celoživotnou prácou a obetou Mariana Kotlebu a odchod niektorých ľudí z vedenia strany nijako neovplyvnil fungovanie a smerovanie Ľudovej mládeže.

Neskrývame sklamanie nad konaním ľudí, ktorí odišli, nech už ich skutočný dôvod bol akýkoľvek. Takéto kroky napomáhajú len hrobárom slovenského národa, ktorí sa nesmierne tešia z týchto udalostí. Je smutné, že aj autor piesne s textom: „V ústach máme slová, ktoré premohli by slona, ale keď je treba spájať, vtedy začneme sa lámať,“ nepochopil podstatu vlastných piesní a patrí k tým, ktorí opäť lámu pomyselné Svätoplukove prúty.

Pre Ľudovú mládež však sú omnoho dôležitejšie veci než poslanecké kreslá, či vysoké funkcie, preto ostávame jednotní a verní odkazu našich predkov a nezradíme svojich spolubratov ani v ťažkých chvíľach. Aj keď množstvo ľudí na národnej scéne je z tejto situácie frustrovaných, nás to naopak nakoplo a hneď, ako to situácia umožní, sme pripravení zintenzívniť našu činnosť a byť ešte viac nápomocní pracovať po boku Ľudovej strany Naše Slovensko na plnení našich cieľov.

Ľudová mládež