Ľudová mládež

DSC07800

V priebehu júla usporiadala Ľudová mládež dvojtýždenný tábor v prírode pre svojich členov. Zúčastnili sa ho striedavo desiatky mladých ľudí zo všetkých kútov, od ďalekého východu až po Bratislavu. Cieľom nášho tábora bolo zoznámiť medzi sebou členov mládeže naprieč celým Slovenskom, upevniť vzájomné vzťahy a vychovávať mládež ku kresťanským a vlasteneckým hodnotám, bez vplyvu dekadencie západného liberalizmu.

Naši členovia mali pripravený bohatý program a okrem osvojenia si pracovných návykov pri bežných prácach na ranči sme sa ich snažili naučiť množstvo nových vecí. Správne sa rozhodovať, vždy sa správať čestne a verne svojim ideálom, vážiť si prírodu, vedieť sa v nej orientovať a rozlišovať jedlé rastliny.

DSC07547

Každý deň začínal skorým ranným budíčkom, nástupom s rozcvičkou, po ktorých nasledovali raňajky a rozdelenie si pracovných úloh na celý deň.

4

5

Všetci členovia brali svoje úlohy veľmi vážne a s obdivuhodným nasadením sa nám podarilo vykonať každý deň veľký kus práce. Aj keď boli niektoré úlohy neľahké, naša mládež ich zvládla s úsmevom na tvári, v dobrej nálade a skvelej atmosfére. Následný pocit z dobre vykonanej práce, ktorej výsledky ostanú vidieť stále bol dostatočným zadosťučinením pre všetkých účastníkov tábora.

13

12

O stravu sa starali naše členky, ktoré vždy pripravili úžasné raňajky, obed aj večeru. Mládež teda mala o seba veľmi dobre postarané. Po obede nasledovala prestávka a následne sme sa opäť, v dobrej nálade pustili do práce na ranči.

10

11

Pre účastníkov bol pripravený aj kurz prežitia v prírode a základných zručností s nim súvisiacich.

DSC07318

15

Náš tábor pol poctený rôznymi vzácnymi návštevami, či už poslancami národnej rady, predsedom ĽS Naše Slovensko Marianom Kotlebom alebo okresnými predsedami strany a skvelými priateľmi.

14

16

Večery sme trávili spoločne pri ohni debatami o Slovensku, našich dejinách, politike a aktuálnych témach, ktoré mládež zaujímali.

2 (1)

2 (2)

Počas celých dvoch týždňov bola na tábore vynikajúca atmosféra, vytvorili sa úžasné a nerozlučné priateľstvá a v našich členoch sa upevnili hodnoty vlastenectva, morálky, cti a obety, bez ktorej sa nezrodí žiadne veľké víťazstvo.

17

DSC07763

Odchod späť domov bol pre všetkých mimoriadne náročný, keďže sa nikomu nechcelo opustiť skvelú partiu a stratiť pocit spolupatričnosti, ktorý sme nadobudli. Už čoskoro si tábor určite zopakujeme a zatiaľ sa mládež stretne na množstve akcií, ktoré toto leto ešte máme v pláne.