Ľudová mládež

Dňa 28. októbra 2017 si Ľudová mládež v Modre, aj za účasti ĽS Naše Slovensko, pripomenula 202. výročie narodenia Ľudovíta Velislava Štúra. Po odznení prejavu a vypočutí hymnickej piesne „Nad Tatrou sa blýska“ sme na znak úcty a nesmiernej vďaky položili veniec na miesto jeho posledného odpočinku.

V dnešnej dobe, na prahu kolapsu a úpadku, je nesmierne dôležité pokračovať v boji, ktorý začal Ľudovít Štúr. „Napredujme bratia, hýbme sa, bo ak sa teraz hýbať nebudeme, padneme do prachu a to sa nesmie stať!“ Nesmrteľný citát, ktorý je bohužiaľ pravdivý, pretože ak padneme do prachu ako Nemecko, Francúzsko a iné niekdajšie veľké a silné Európske krajiny, nebude návratu a bude to znamenať náš koniec.