Slovo predsedu Ľudovej mládeže

Keď som prijal úlohu postaviť sa na čelo Ľudovej mládeže, pocítil som veľkú poctu. Veď je to práve mládež, ktorá je hybnou silou, od ktorej záleží celá budúcnosť. Keďže polovicu svojho života pôsobím a aktivizujem sa v národnom hnutí, hneď som mal presnú predstavu, akým smerom chcem viesť Ľudovú mládež. Bude to cesta možno ťažká, ale o to podstatnejšia a potrebnejšia. Nemožno dnes pozerať na kvantitu, ale musíme sa zamerať na kvalitu, pretože členovia Ľudovej mládeže musia ísť príkladom celému národu, ba aj mimo našich hraníc musí byť známe, že členstvo v Ľudovej mládeži patrí len tým najlepším z radov slovenskej mládeže. Žiadne drogy nemajú miesto medzi členmi našej organizácie, ba ani tie legálne. Alkohol a cigarety sú teda jednou z prekážok, ktorá neumožňuje zložiť čakateľom o členstvo slávnostnú prísahu a stať sa členmi Ľudovej mládeže. Členstvo v Ľudovej mládeži čaká len tých, ktorí sa rozhodli a odhodlali ísť cestou pravého národovectva, ktoré absolútne odmieta sebapoškodzovanie v akejkoľvek forme. Taktiež morálne hodnoty, fyzický a duševný rast, vzdelávanie – to všetko musí byť súčasťou členov Ľudovej mládeže. Absolútne potlačenie ľahostajnosti a formovanie vlastností, ktoré v sebe niesli tí najvznešenejší bojovníci dávnych čias, ktorí vždy bránili pravdu a spravodlivosť. Aj to sú veci, ktoré očakávam od tých, ktorí sa stanú členmi Ľudovej mládeže. Veď je to práve mládež, ktorá sa čoskoro bude musieť chopiť zodpovednosti a viesť slovenský národ von z morálneho a materialistického bahna, do ktorého posledné roky upadá. Preto som sa rozhodol vybudovať organizáciu, ktorá bude združovať elitu slovenskej mládeže. Z množstva záujemcov, ba aj čakateľov o členstvo, ktorých evidujeme, však len zlomok zloží slávnostnú prísahu.

A čo ty?  Chcel by si byť jedným z nich a po našom boku stáť v jednom šíku? Tak neváhaj a napíš svoje kontaktné údaje na mail: predseda@ludovamladez.sk

Michal Buchta

predseda Ľudovej mládeže

Rádio Naše Slovensko
Ľudová strana Naše Slovensko