Ľudová mládež

Po stopách našich predkov. Aj tak môžeme nazvať víkend, ktorý sa niekoľko aktivistov Ľudovej mládeže rozhodlo stráviť turisticko – vzdelávacím programom. V piatok 17. augusta sme sa najskôr v Ružomberku zúčastnili diskusie s uznávanými historikmi – Phdr. Martinom Lackom PhD. , Prof. Dr. phil. Emíliou Hrabovec a Doc. PhDr. Ivanom Mrvom, CSc. na tému – Andrej Hlinka. Táto veľmi vydarená odborná beseda s vysokou výpovednou hodnotou sa konala pri príležitosti 80. výročia úmrtia Andreja Hlinku. Po tejto besede sme sa následne presunuli do Račkovej doliny, kde sme si rozložili stanový tábor, opiekli špekáčiky a išli spať. V sobotu ráno v skorých hodinách sme totiž mali budíček, zložili stany a vybrali sa na turistickú prechádzku na majestátny Kriváň. Pripojili sme sa k národnému výstupu, ktorý sa koná na počesť štúrovcov, ktorí na Kriváň vystúpili 16. augusta v roku 1841. Aj napriek tomu, že viacerí z nás už na Kriváni boli niekoľkokrát, opäť sme vyrazili s hrdosťou a rešpektom pred skalnatým vrcholom, na ktorom sa pýši dvojkríž – symbol Slovákov a našej cyrilometodickej tradície. Počasie bolo výborné a tak nám cesta ubehla pomerne rýchlo. Spoločne s nami vyrazil aj poslanec NR SR za ĽS Naše Slovensko Ján Mora. Prvý z mládežníkov zdolal Kriváň z Troch studničiek za necelé dve hodiny, s výrazným odstupom potom vyšli ďalší, väčšina s časom 3:30 hod.   Na vrchole sme spoločne s organizátormi výstupu zaspievali hymnu Slovenskej republiky a ďalšie hymnické piesne. Smutné na tom však bolo, že množstvo mladých ľudí počas štátnej hymny sa ani len nepostavilo, sedeli a aby toho nebolo málo, tak sa rozprávali a vyrušovali. Je to veľmi smutný obraz a hlavne odraz školstva, ktoré absolútne nevedie mladú generáciu k vlastenectvu. Ďalšou smutnou skutočnosťou bola neznalosť hymnických piesní väčšiny účastníkov. Hymnickú pieseň Kto za pravdu horí spievalo možno len 20% účastníkov, ostatní (tí, ktorí nevyrušovali) len mlčky stáli.

Keď sme sa vrátili späť na parkovisko Tri studničky pobrali sme sa opäť do Ružomberka, tam totiž okresná organizácia ĽS Naše Slovensko organizovala spomienku na Andreja Hlinku. S prejavmi vystúpili Michal Buchta – predseda Ľudovej mládeže a zároveň aj okresnej organizácie ĽS Naše Slovensko, Mgr. Ivan Pavlisko – pronárodný umelec a Mgr. Rastislav Schlosár – poslanec NR SR a zároveň tajomník ĽS Naše Slovensko. Spomienka sa uskutočnila na Námestí Andreja Hlinku, priamo nad mauzóleom, kde v rokoch 1939-1945 ležalo telo zosnulého Andreja Hlinku. Odvezené odtiaľ bolo až po leteckom bombardovaní mauzólea počas SNP tzv. „oslobodniteľmi“.

V sobotu večer sme ostali spať v Ružomberku, pretože  vzdelávací program pokračoval aj v nedeľu. Najskôr sme sa v nedeľu zastavili na mieste streľby Černovskej tragédie z roku 1907,  neskôr aj na cintoríne pri pamätníku černovských martýrov, no aj pri hrobe rodičov Andreja Hlinku. Navštívili sme aj rodný dom a mauzóleum Andreja Hlinku, kde zazneli mnohé informácie zo života Andreja Hlinku, no aj o jeho ťažkom boji za slovenský národ, v ktorom ho chceli neprajníci slovenskej samostatnosti zastaviť za každú cenu. Či už viacerými pokusmi o atentát, ale aj nespočetne krát fyzickým napadnutím na verejných zhromaždeniach. Mnoho krvi slovenských vlastencov vtedy pretieklo pri obrane Andreja Hlinku, no aj mnoho životov slovenských rodoľubov a kresťanov vyhaslo rukou vrahov a nepriateľov slovenského národa.

Tento trojdňový program bol veľmi prínosným pre každého účastníka. Odniesli sme si z neho množstvo nových vedomostí hlavne o Andrejovi Hlinkovi. Už teraz sa tešíme na ďalší spoločný víkend,  počas ktorého pôjdeme po stopách ďalšej osobnosti našich dejín.