Ľudová mládež sa zúčastnila vlasteneckých akcií vo Varšave a v Prahe

Ľudová mládež sa zúčastnila vlasteneckých akcií vo Varšave a v Prahe

V mesiaci november sa viacerí členovia Ľudovej mládeže zúčastnili zahraničných vlasteneckých akcií. Prvou bol Pochod nezávislosti, ktorý sa konal 11. novembra, v deň 99. výročia vyhlásenia nezávislosti Poľskej republiky. Hlavné mesto Poľska sa zaplnilo desiatkami tisíc poľských vlastencov, ktorých prišli podporiť aj spriatelené organizácie z celej Európy....

Spomienka na 202. výročie narodenia Ľudovíta Štúra v Modre

Spomienka na 202. výročie narodenia Ľudovíta Štúra v Modre

Dňa 28. októbra 2017 si Ľudová mládež v Modre, aj za účasti ĽS Naše Slovensko, pripomenula 202. výročie narodenia Ľudovíta Velislava Štúra. Po odznení prejavu a vypočutí hymnickej piesne „Nad Tatrou sa blýska“ sme na znak úcty a nesmiernej vďaky položili veniec na miesto jeho posledného odpočinku....

Pripomenuli sme si 79. výročie úmrtia Otca národa – Andreja Hlinku

Pripomenuli sme si 79. výročie úmrtia Otca národa – Andreja Hlinku

BA Hlinka
Jedným z cieľov Ľudovej mládeže je aj výchova mladej generácie slovenského národa v duchu vlasteneckých a kresťanských hodnôt. Andrej Hlinka sa horlivo venoval slovenskej mládeži a snažil sa u nej povzniesť a prehlbovať národné povedomie. Jeho odkaz a dielo je večne živé a dáva nám silu a odhodlanie do nášho boja. Preto sa rozhodla Bratislavská krajská organizácia Ľudovej mládeže zorganizovať pietnu spomienku pri príležitosti smutného 79. výročia jeho úmrtia....
Vytrhnime slovenskú mládež z osídiel  rozvratu a vráťme jej hrdosť!

Vytrhnime slovenskú mládež z osídiel rozvratu a vráťme jej hrdosť!

LM (2)

Sloveni, Slovenky!

Náš národ sa nenachádza v príliš dobrej situácii. Nedá sa to nazvať inak, ako doba úpadku a rozvratu spoločnosti. Tento úpadok naberá na intenzite a určitá skupina osôb chce zo sŕdc národov postupne povytrhávať hodnoty, za ktoré bojovali a umierali naši predkovia. Sú to hlavne hodnoty ako národná identita, úcta a viera v Boha...

Usporiadali sme dvojtýždenný tábor pre členov Ľudovej mládeže

Usporiadali sme dvojtýždenný tábor pre členov Ľudovej mládeže

DSC07800

V priebehu júla usporiadala Ľudová mládež dvojtýždenný tábor v prírode pre svojich členov. Zúčastnili sa ho striedavo desiatky mladých ľudí zo všetkých kútov, od ďalekého východu až po Bratislavu. Cieľom nášho tábora bolo zoznámiť medzi sebou členov mládeže naprieč celým Slovenskom, upevniť vzájomné vzťahy a vychovávať mládež ku kresťanským a vlasteneckým hodnotám, bez vplyvu dekadencie západného liberalizmu....

Vyčistili sme okolie hradu Pajštún

Vyčistili sme okolie hradu Pajštún

Pajstun

Dňa 8. 7. 2017 zorganizovala bratislavská krajská organizácia Ľudovej mládeže ekologickú akciu zameranú na vyčistenie hradu Pajštún....

Členovia Ľudovej mládeže vystúpili na vrch Eliášovka

Členovia Ľudovej mládeže vystúpili na vrch Eliášovka

DSC05981

Vo štvrtok 6. júla vystúpilo niekoľko našich členov z okresných klubov Ľudovej mládeže v Starej Ľubovni, Kežmarku a Spišskej Novej Vsi na najvyšší vrch Ľubovnianskej vrchoviny, Eliášovku....

Zúčastnili sme sa futbalového turnaja o putovný pohár Zelenky

Zúčastnili sme sa futbalového turnaja o putovný pohár Zelenky

unnamed (2)

V sobotu 17.6. sa tím Ľudovej mládeže zúčastnil v Bratislave futbalového turnaja o putovný pohár Zelenky. Naši mladí chlapci stáli voči silnej konkurencii starších a skúsenejších hráčov, no aj tak predviedli úžasný výkon a umiestnili sa na výbornom piatom mieste....

Ľudová mládež ako hrádza proti vlne úpadku

Ľudová mládež ako hrádza proti vlne úpadku

skupinova-foto

Všetkých mladých Slovákov, ktorých srdce horí láskou k svojej vlasti, bolí pohľad na dnešnú mládež. Pohľad na svojich rovesníkov sa stáva z roka na rok ťažším a ťažším. Čoraz väčšmi sa mladej generácie nášho národa zmocňujú neduhy západného liberalizmu, a tá v domnienke správnosti svojho konania a životných rozhodnutí stráca tisícročné ideály, na ktorých základe bola vybudovaná Európa a duša slovanského človeka....

Spomienka - Černová 27.10.

Rádio Naše Slovensko

Milan Mazurek o vzniku Ľudovej mládeže


Ľudová strana Naše Slovensko