Malá vojna s veľkým odkazom

Malá vojna s veľkým odkazom

 Ľudová mládež spoločne s ĽS Naše Slovensko si v týchto dňoch pripomenula udalosti z marca 1939, kedy  ešte v mierových časoch agresívne zaútočili maďarské vojská na Slovenskú republiku bez akéhokoľvek vypovedania vojny. A to aj napriek tomu, že len pár dní pred tým uznalo Maďarsko samostatnosť pre našu krajinu, ako jeden z prvých štátov. Na strane Maďarov boli veľké plány o rozširovaní svojho územia, no na strane Slovákov bolo obrovské odhodlanie brániť svoju vlasť....

Ľudová mládež si pripomenula Jozefa Miloslava Hurbana

Ľudová mládež si pripomenula Jozefa Miloslava Hurbana

24. februára sme si v Žiline pripomenuli jedného z najväčších bojovníkov slovenského národa – Jozefa Miloslava Hurbana. Počas meruôsmych rokov (1848/1849) bol jedným z vodcov slovenských dobrovoľníkov, ktorí bojovali za práva slovenského národa. Počas svojho života bol dvakrát uväznený v žalári, len za vyslovenie pravdy ...

Ľudová mládež podporila protest v Krompachoch

Ľudová mládež podporila protest v Krompachoch

Dňa 3.februára 2018 sa na východnom Slovensku v meste Krompachy konalo protestné zhromaždenie proti kriminalite asociálov. Vyjadriť  podporu obyvateľom Krompách a zároveň vyjadriť znepokojenie nad narastajúcou agresivitou asociálnej časti obyvateľstva, prišli aj aktivisti Ľudovej mládeže. Práve v Krompachoch sa nachádza ...

Ľudová mládež sa zúčastnila vlasteneckých akcií vo Varšave a v Prahe

Ľudová mládež sa zúčastnila vlasteneckých akcií vo Varšave a v Prahe

V mesiaci november sa viacerí členovia Ľudovej mládeže zúčastnili zahraničných vlasteneckých akcií. Prvou bol Pochod nezávislosti, ktorý sa konal 11. novembra, v deň 99. výročia vyhlásenia nezávislosti Poľskej republiky. Hlavné mesto Poľska sa zaplnilo desiatkami tisíc poľských vlastencov, ktorých prišli podporiť aj spriatelené organizácie z celej Európy....

Spomienka na 202. výročie narodenia Ľudovíta Štúra v Modre

Spomienka na 202. výročie narodenia Ľudovíta Štúra v Modre

Dňa 28. októbra 2017 si Ľudová mládež v Modre, aj za účasti ĽS Naše Slovensko, pripomenula 202. výročie narodenia Ľudovíta Velislava Štúra. Po odznení prejavu a vypočutí hymnickej piesne „Nad Tatrou sa blýska“ sme na znak úcty a nesmiernej vďaky položili veniec na miesto jeho posledného odpočinku....

Pripomenuli sme si 79. výročie úmrtia Otca národa – Andreja Hlinku

Pripomenuli sme si 79. výročie úmrtia Otca národa – Andreja Hlinku

BA Hlinka
Jedným z cieľov Ľudovej mládeže je aj výchova mladej generácie slovenského národa v duchu vlasteneckých a kresťanských hodnôt. Andrej Hlinka sa horlivo venoval slovenskej mládeži a snažil sa u nej povzniesť a prehlbovať národné povedomie. Jeho odkaz a dielo je večne živé a dáva nám silu a odhodlanie do nášho boja. Preto sa rozhodla Bratislavská krajská organizácia Ľudovej mládeže zorganizovať pietnu spomienku pri príležitosti smutného 79. výročia jeho úmrtia....
Vytrhnime slovenskú mládež z osídiel  rozvratu a vráťme jej hrdosť!

Vytrhnime slovenskú mládež z osídiel rozvratu a vráťme jej hrdosť!

LM (2)

Sloveni, Slovenky!

Náš národ sa nenachádza v príliš dobrej situácii. Nedá sa to nazvať inak, ako doba úpadku a rozvratu spoločnosti. Tento úpadok naberá na intenzite a určitá skupina osôb chce zo sŕdc národov postupne povytrhávať hodnoty, za ktoré bojovali a umierali naši predkovia. Sú to hlavne hodnoty ako národná identita, úcta a viera v Boha...

Usporiadali sme dvojtýždenný tábor pre členov Ľudovej mládeže

Usporiadali sme dvojtýždenný tábor pre členov Ľudovej mládeže

DSC07800

V priebehu júla usporiadala Ľudová mládež dvojtýždenný tábor v prírode pre svojich členov. Zúčastnili sa ho striedavo desiatky mladých ľudí zo všetkých kútov, od ďalekého východu až po Bratislavu. Cieľom nášho tábora bolo zoznámiť medzi sebou členov mládeže naprieč celým Slovenskom, upevniť vzájomné vzťahy a vychovávať mládež ku kresťanským a vlasteneckým hodnotám, bez vplyvu dekadencie západného liberalizmu....

Vyčistili sme okolie hradu Pajštún

Vyčistili sme okolie hradu Pajštún

Pajstun

Dňa 8. 7. 2017 zorganizovala bratislavská krajská organizácia Ľudovej mládeže ekologickú akciu zameranú na vyčistenie hradu Pajštún....

Členovia Ľudovej mládeže vystúpili na vrch Eliášovka

Členovia Ľudovej mládeže vystúpili na vrch Eliášovka

DSC05981

Vo štvrtok 6. júla vystúpilo niekoľko našich členov z okresných klubov Ľudovej mládeže v Starej Ľubovni, Kežmarku a Spišskej Novej Vsi na najvyšší vrch Ľubovnianskej vrchoviny, Eliášovku....

Rádio Naše Slovensko
Ľudová strana Naše Slovensko