Ľudová mládež


Prvý februárový deň, vďaka polročným prázdninám, sme využili na spoločný výlet do Národnej rady Slovenskej republiky, kde sme sa bližšie oboznámili s fungovaním a prácou poslancov NR SR. Po príchode sme najskôr z balkóna rokovacej sály sledovali priebeh rokovaní, rôzne faktické poznámky a vystúpenia v rozprave jednotlivých poslancov. Poloprázdna rokovacia sála, hluk a šum počas jednotlivých vystúpeniach, či primitívne a úplne scestné reakcie niektorých tzv.“štandartných“ liberálnych politikov boli smutnou vizitkou stavu kultúry v priestoroch, v ktorých by vážnosť, slušnosť a morálka mali byť na prvom mieste.


Prvotné sklamanie zo stavu jednej z najdôležitejších inštitúcii slovenského národa napravila návšteva poslaneckého klubu ĽS – Naše Slovensko, kde sme sa stretli s viacerými poslancami jedinej skutočnej národnej strany. Fungovanie a prácu v Národnej rade nám predstavil podpredseda ĽS – Naše Slovensko Ing. Martin Beluský, PhD.
Vidieť energiu a odhodlanie poslancov ĽS – Naše Slovensko nás naplnilo pozitívnym pocitom a túžbou stáť po ich boku v spoločnej práci za lepšiu budúcnosť a blaho slovenského národa. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutia s predstaviteľmi ĽS – Naše Slovensko, ktorí nám dodávajú nádej a silu pracovať na svojom sebazdokonaľovaní.