Ľudová mládež

Ľudová mládež spoločne s ĽS Naše Slovensko si v týchto dňoch pripomenula udalosti z marca 1939, kedy  ešte v mierových časoch agresívne zaútočili maďarské vojská na Slovenskú republiku bez akéhokoľvek vypovedania vojny. A to aj napriek tomu, že len pár dní pred tým uznalo Maďarsko samostatnosť pre našu krajinu, ako jeden z prvých štátov. Na strane Maďarov boli veľké plány o rozširovaní svojho územia, no na strane Slovákov bolo obrovské odhodlanie brániť svoju vlasť. Heroizmus desaťtisícov dobrovoľníkov, ktorí sa hlásili k obrane vlasti takmer okamžite zastavil chystajúcu pohromu nášho národa. Niekoľko dní trvajúci vojenský konflikt sa nezaobišiel bez martýrskej obety obrancov vlasti. Medzi nimi bol aj poručík letectva (kapitán in memorial) Ferdinand Švento z Likavky (okres Ružomberok), ktorý bol jednou z vojenských obetí tejto krutej a nečestnej agresie. Práve pri jeho hrobe zazneli slová predsedu Ľudovej mládeže o heroizme a potrebe informovať o takto dôležitých historických udalostiach aj mladú generáciu.

No nie len v Ružomberku, ale aj v Spišskej Novej Vsi, ktorá sa smutne preslávila počas malej vojny práve jej bombardovaním a zabitím 13 Slovákov, sa konala spomienková udalosť ktorej sa rovnako zúčastnili zástupcovia Ľudovej mládeže a ĽS naše Slovensko.

Je však veľmi smutné, , že množstvo ľudí absolútne netuší, čo vlastne malá vojna bola, aké dopady mala a aké dopady mať mohla v prípade úspešnosti agresorov. Nevedomosť o týchto historických skutočnostiach je obrovským výkričníkom pre mnohých riaditeľov škôl a ľudí, ktorí pripravujú študijné účely a vedome ignorujú a zamlčujú dôležité historické udalosti. Preto sme sa rozhodli, že do budúcna budeme aj v tomto smere vyvíjať osvetovú činnosť a nezabudneme na heroizmus a martýrstvo našich predkov z minulého storočia.