Ľudová mládež

Dňa 3.februára 2018 sa na východnom Slovensku v meste Krompachy konalo protestné zhromaždenie proti kriminalite asociálov. Vyjadriť  podporu obyvateľom Krompách a zároveň vyjadriť znepokojenie nad narastajúcou agresivitou asociálnej časti obyvateľstva, prišli aj aktivisti Ľudovej mládeže. Práve v Krompachoch sa nachádza zvýšený výskyt osôb, ktoré sa odmietajú prispôsobiť slušnej a civilizovanej spoločnosti a svojím správaním a chovaním hrubo narúšajú spolunažívanie všetkých vrstiev obyvateľstva.
Videoreportáž :