Ľudová mládež

Tohtoročný letný tábor Ľudovej mládeže sa konal koncom augusta a bol vyvrcholením letných prázdnin. Aj napriek daždivým dňom, ktoré odštartovali náš tábor a sčasti nabúranému programu, neodobralo to na vysoko pozitívnom hodnotení krásnych dní strávených v nádhernej slovenskej prírode.

Náš program bol zameraný na vzdelávacie a športové aktivity, medzi ktorým si svoje našiel nielen aktívny športovec, ale aj intelektuál. Cieľom našich táborov je vybudovať pevné bratské puto medzi členmi a členkami Ľudovej mládeže, rovnako ako im ukázať správne smerovanie a potrebu osobného rozvoja a zdokonaľovania sa. Presne podľa vzoru antickej kalokagatie, čiže vyváženosti fyzického a duševného aspektu človeka. Nestačí byť len fyzicky zdatný, pokiaľ  je myseľ chabá a naopak, nestačí byť iba vzdelaný, ak je ľudské telo slabé a nespôsobilé fyzickej práci. Správnou cestou je formovať obe stránky človeka – tak telesnú stránku, ako aj ducha. A práve o to sa v Ľudovej mládeži snažíme. Pretože len silná mládež predstavuje silný národ a len silný národ môže mať samostatný štát bez cudzích vplyvov.

Ihneď po príchode na miesto konania tábora sme sa pustili do práce. Rozložili sme stanový tábor, vztýčili žrď, pri ktorej sme hrdo za spevu hymnickej piesne Hej, Slováci mali každé ráno a večer nástup a rovnako na konci dňa sme vlajku Ľudovej mládeže zvesili. Pripravili sme ohnisko, lavičky a upratali priestory, v ktorých sme sa zdržiavali.

Každé ráno začínalo budíčkom, rannou hygienou, nástupom, rozcvičkou, raňajkami a nasledoval vopred naplánovaný program zameraný na fyzický a duševný rast. Už v prvý programový deň sme absolvovali kurz prežitia v prírode. Išlo o základné všeobecné znalosti, ako založiť oheň bez pomoci zápaliek, či zapaľovača, ako založiť oheň počas dažďa, ako si vytvoriť vhodné miesto na prespanie, ako sa správať a čo robiť pri strete s medveďom, či pri zranení v lese. No dozvedeli sme sa aj aký hmyz je najvhodnejší na konzumáciu v kritických situáciách. Tento kurz viedol certifikovaný inštruktor na prežitie v prírode.

Ďalším kurzom, ktorý viedol odborník, bol kurz základov kickboxu. Osvojili sme si správny bojový postoj, správny úder, no hlavne naučili sme sa používať hlavu a nie iba silu pri situáciách, kedy je človek nútený postaviť sa na obranu seba, alebo slabších, či nevinných ľudí. Taktiež bolo cieľom ukázať, že bojové športy sú hlavne športom a nie nástrojom na zneužívanie svojej sily. Kurz viedol Mgr. Marián Mišún, tréner a bývalý majster SR vo fullcontate v rokoch 2002 a 2003, majster SR v K1 v rokoch 2009 a 2011.

Adrenalín a fyzickú zdatnosť sme okúsili aj na paintballovom ihrisku, prekážkovej dráhe, či pri kurze základov sebaobrany. Adrenalín v tele nám stúpol aj keď bol vyhlásený nočný poplach a každý mal 2 minúty na to, aby sa zobudil, obliekol a bol nastúpený v rade pri ostatných. Nasledoval cca 30 minútový presun lesom za tmy, bez použitia svetla. Následnou úlohou bolo trafiť späť do tábora. Aj napriek snahe zmiasť orientáciu rôznymi odbočkami a krúžením dookola, mládežníkom sa podarilo nájsť cestu pomerne rýchlo.

Každý deň však boli mládežníci nútení aj intenzívne premýšľať. Vzdelávali sa formou prednášok, besied, alebo premietania. Na účastníkov čakali vedomostné testy, tréning argumentácie, no navštívili sme aj strážnu vežu Vartovku v Krupine, ktorá bola postavená v roku 1564 na obranu proti Tureckým nájazdom. Pri tejto veži sme si povedali dôležité informácie ohľadom krvavých nájazdov a bojov osmanskej ríše, proti  kresťanskej Európe. Dnes totiž množstvo mladých ľudí ani netuší, že aj veľkú časť Slovenska vtedy okupovali a terorizovali moslimské hordy po dlhé desaťročia. Takmer vždy, keď nastala medzi programom chvíľka voľna, rozprúdili sa zaujímavé partičky šachu. Šachovnica bola takmer vždy obsadená a ďalší čakali na jej uvoľnenie. Obrovský záujem o túto skvelú hru nás iniciuje k organizácii šachového turnaja v podaní Ľudovej mládeže.

Vyvrcholením programu bola dobrodružná cesta po vzore „escaperoom-ov“, kedy museli mládežníci a mládežníčky plniť rôzne logické, či matematické úlohy, aby sa dostali ďalej. Každou úlohou boli bližšie v otvoreniu truhlice, ktorá pre nich ukrývala jedinečnú cenu. Mali však obmedzený čas na splnenie úloh a tak každou minútou naberala atmosféra na dramatickosti. Úplne v poslednej minúte sa im však podarilo dokončiť cestu a splniť aj poslednú úlohu. Z odmeny boli nadšení a radosť z úspešného absolvovania tohtoročného tábora bola evidentná. Pravdou však je, že radosť z krásnych dní striedal smútok, že koniec tohto tábora sa blíži a opäť sa musíme vrátiť späť do reality uponáhľaného života plného konzumu.

Celý tábor hodnotíme mimoriadne kladne. Popri plneniu rozmanitého programu sa nám podarilo pozoruhodne utužiť vzťahy, nazbierať nové nevšedné poznatky, no hlavne ísť správnou cestou – cestou fyzického a duševného rozkvetu. Už teraz sa na seba navzájom tešíme a plní entuziazmu zo zvlášť vydarených spoločne strávených chvíľ, aké môže slovenská mládež prežiť len v našom kolektíve, sme začali bezprostredne po príchode plánovať a realizovať podobné spoločné podujatia ešte v priebehu tohto mesiaca, kde radi privítame aj nových uchádzačov o prijatie do našich silnejúcich radov.

-Ľudová mládež-