Kontaktné údaje

Ľudová mládež

Máte na nás akékoľvek otázky, prípadne disponujete informáciami s ktorými by ste sa s nami radi podelili, či máte nejaké návrhy? Neváhajte nás kontaktovať :

mladez@ludovamladez.sk

Rádio Naše Slovensko
Ľudová strana Naše Slovensko