Kontaktné údaje

Ľudová mládež

Meno Funkcia E-Mail
Michal Buchta Predseda predseda@ludovamladez.sk
Andrej Medvecký Podpredseda podpredseda1@ludovamladez.sk
Milan Mazurek Podpredseda podpredseda2@ludovamladez.sk
Mgr. Diana Buchtová Podpredseda pre majetok a finančnú správu tajomnik@ludovamladez.sk
Milan Huľo Krajský predseda – Bratislava krajba@ludovamladez.sk
Roman Vančo Krajský predseda – Trnava krajtt@ludovamladez.sk
Bc. Branislav Grznár Krajský predseda – Trenčín krajtn@ludovamladez.sk
Pavol Höger Krajský predseda – Nitra krajnr@ludovamladez.sk
Mgr. Martin Ferančík Krajský predseda – Žilina krajza@ludovamladez.sk
Ján Mikovčák Krajský predseda – Banská Bystrica krajbb@ludovamladez.sk
Ján Pastuszek Krajský predseda – Prešov krajpo@ludovamladez.sk
Ariana Palme Krajská predsedníčka –  Košice krajke@ludovamladez.sk

Milan Mazurek o vzniku Ľudovej mládeže


Vlakové hliadky ĽS Naše Slovensko prinášajú výsledky

Ľudová strana Naše Slovensko