Viliam Pauliny-Tóth

Zverejnený Publikované v: Osobnosti

19. storočie bolo pre slovenský národ storočím výrazných zvratov. Zaujímavosťou tohto obdobia bola skutočnosť, že pronárodné aktivity zabezpečovali vzdelanci. Jedným z nich bol aj Viliam Pauliny-Tóth, ktorého kultúrne, spoločenské, ekonomické a politické aktivity výrazne prispeli k zlepšeniu postavenia Slovákov v uhorskej spoločnosti, tlmili procesy maďarizácie a zmierňovali ich negatívny vplyv na slovenský národný život. Matka ho odmalička vychovávala v pronárodnom duchu […]

Ján Francisci-Rimavský – kapitán slovenských dobrovoľníkov

Zverejnený Publikované v: Osobnosti

Ján Francisci Rimavský – národovec, básnik, politik, kapitán slovenských dobrovoľníkov Francisci býval prezentovaný aj ako ideál štúrovských cností. Bol veľmi aktívnym a všestranným človekom. Bol básnikom, publicistom, redaktorom, prekladateľom, zberateľom ľudovej slovesnosti, vydavateľom, pedagógom a organizátorom mládeže, revolucionárom, podnikateľom, politikom. Inicioval, pripravil a podieľal sa na azda všetkých významnejších národných podujatiach, založil rôzne organizácie, noviny […]