Memorandum národa slovenského

Zverejnený Publikované v: Bez kategorii

Memorandum národa slovenského k Vysokému snemu krajiny uhorskej, obsahujúce žiadosti národa slovenského cieľom spravodlivého prevedenia a zákonom krajinským zabezpečenia rovnoprávnosti národnej v Uhrách. Keď ako Slováci v mene rovnoprávnosti národnej so žiadosťami našimi vystupujeme, nečiníme to preto, akoby sme snáď zásade svetom hýbajúcej a skrze prvých a najhorlivejších vlastencov našich v jej opravdivom zmysle pojatej, – uznanie vydobyť chceli; ale činíme preto, […]

Viliam Pauliny-Tóth

Zverejnený Publikované v: Osobnosti

19. storočie bolo pre slovenský národ storočím výrazných zvratov. Zaujímavosťou tohto obdobia bola skutočnosť, že pronárodné aktivity zabezpečovali vzdelanci. Jedným z nich bol aj Viliam Pauliny-Tóth, ktorého kultúrne, spoločenské, ekonomické a politické aktivity výrazne prispeli k zlepšeniu postavenia Slovákov v uhorskej spoločnosti, tlmili procesy maďarizácie a zmierňovali ich negatívny vplyv na slovenský národný život. Matka ho odmalička vychovávala v pronárodnom duchu […]

Ján Francisci-Rimavský – kapitán slovenských dobrovoľníkov

Zverejnený Publikované v: Osobnosti

Ján Francisci Rimavský – národovec, básnik, politik, kapitán slovenských dobrovoľníkov Francisci býval prezentovaný aj ako ideál štúrovských cností. Bol veľmi aktívnym a všestranným človekom. Bol básnikom, publicistom, redaktorom, prekladateľom, zberateľom ľudovej slovesnosti, vydavateľom, pedagógom a organizátorom mládeže, revolucionárom, podnikateľom, politikom. Inicioval, pripravil a podieľal sa na azda všetkých významnejších národných podujatiach, založil rôzne organizácie, noviny […]

V Ružomberku sme vysadili 1000 stromčekov

Zverejnený Publikované v: Naše aktivity

V sobotu ráno prichádzajú mládežníci z celého Slovenska do Hrboltovej, mestskej časti mesta Ružomberok. Povyše obce vystupujeme z áut a kráčame po malom kopčeku k vyrúbanému pásu miestnych lesov. Lesníci ešte dočisťujú posledné čiastky lesného pozemku, aby bol čo najlepšie pripravený na sadenie. Na mieste sa stretávame aj s predsedom miestneho urbáru, ktorý nám objasňuje postup sadenia mladých stromčekov, aby sa […]