Letný tábor 2020

Zverejnený

Letné tábory Ľudovej mládeže sú neoddeliteľnou súčasťou Ľudovej mládeže a zároveň vyvrcholením celoročnej aktivity jej členov/členiek. Aj napriek tomu, že tento rok je veľmi poznačený udalosťami okolo COVID-19, čo sa odrazilo aj na zrušení viacerých plánovaných aktivít mládeže, tak tábor Ľudovej mládeže sa napriek tomu konal. V poradí už štvrtý ročník našich táborov máme za sebou […]