Ľudová mládež

Naše údaje

Adresa: Starohorská 6160/45, 97411 Banská Bystrica

IČO: 50603639

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9775000000004024591544 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)

Postup

Pre zamestnancov

– Do 15. 2. 2019 požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň.
– Potom ho požiadajte, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
– Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
– Prečítajte si celé Vyhlásenie, v ktorom sú predvyplnené naše údaje. Do Vyhlásenia doplňte sumu, vypočítanú zo zaplatenej dane.
– Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 4. 2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Pre fyzické osoby

– Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa.
– V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa, vložte sem naše údaje.
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (do 31. 3. 2019) na Váš daňový úrad.

Právnické osoby

– Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.
– Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby, musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.
– V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Uveďte sem naše údaje.
– Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad

Tlačivá na stiahnutie

Vyhlasenie o preukázaní 2%

Potvrdenie o zaplatení dane

Ak aj napriek tomu neviete ako postupovať, aby ste nám darovali svoje 2% z dane, prípadne potrebujete poradiť, či inák pomôcť s tlačivami, tak nás neváhajte kontaktovať a my Vám radi poradíme a pomôžeme. Stačí, pokiaľ napíšete na e-mail: mladez@ludovamladez.sk

Vopred ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa rozhodli podporiť svojimi 2% z daní práve naše občianske združenie.